søndag den 12. januar 2020

Den glemte inkvisition

Serien '100 danmarkshistorier': Den glemte inkvisition, Lars Andersen, 2019.
Bogen forklarer og beskriver Danmarks nuværende retssystems tilblivelse.
Flere sager med tyveri, barnemord, ildspåsættelse mm. bruges som eksempler på hvordan retssystemet fungerede i Danmark ca. fra år 1700 indtil retsreformen i starten af 1900-tallet.
Det danske retsvæsen og straffesystem var hårdt og brutalt. Nævninge og jury var ikke eksisterende, og tilstod den anklagede ikke med det samme, brugte man varetægtsfængsel i så lang tid, som det var nødvendigt, indtil dommeren fik en tilståelse. Fysisk vold var ikke ualmindeligt.
Det var interessant og oplysende læsning. Spændende med de mange eksempler på sager, som gør at det lidt tørre stof bliver gjort levende.

Ingen kommentarer: